Bliv bedre til læsning – alle kan lære at læse.

Hvornår læser et barn eller ung alderssvarende?

Det kan være svært at afgøre som forældre, blandt andet fordi klassen ikke altid har en fælles læsebog.

Før vi træffer aftale om et eventuelt læseforløb, laver vi en grundig udredning. Ved en sådan udredning undersøger og beskriver vi præcist hvad barnet allerede kan, og sammenligner det med Undervisningsministeriets Fælles Mål.

Udredningen er gratis og uforpligtende.

Med afsæt i udredningen lægges en plan for den videre læsning.

De fleste børn lærer at læse uden nævneværdige problemer, og uden en nærmere plan eller behov for specielle materialer.

En gruppe af børn, herunder de ordblinde børn, har dog svært ved at komme godt i gang med læsningen. De har brug for særligt tilrettelagt undervisning og særligt hensigtsmæssige materialer for at kunne udvikle deres læsefærdigheder. De har frem for alt brug for hyppig træning på deres aktuelle niveau i en periode. De har brug for at lære tingene i en bestemt rækkefølge.

Vores undervisning tager afsæt i læseforskningen;

  • For det første at det fonologiske fundament skal være på plads før barnet kan udvikle selvforstærkende strategier i sin læsning.
  • For det andet at spontanskrivning/børnestavningen understøtter den første læseudvikling.
  • For det tredje at barnet skal mødes på sit aktuelle niveau.
  • For det fjerde at it-støtten vanskeligt kan stå helt alene, den bør suppleres med at læse sig op til et brugbart niveau.

Vores undervisning tager afsæt i hukommelsesforskningen:

Jo flere sanser som er i brug, jo bedre lagrer vi det lærte. Det betyder egentlig bare, at undervisningen skal være multimodal og og meget gerne sjov og hyggelig.

Vores undervisning tager afsæt i forskning om mestringsforventning:

Hvis læsegejsten skal opbygges og bevares er det afgørende at barnet præsenteres for overkommelige opgaver og hjælpes til at se sine fremskridt – uden at skulle sammenligne sig selv med andre hele tiden.

Vores læseforløb består af et antal moduler á 12 gange, hvor vi arbejder os igennem læsningen trin for trin. Forældrene er med hele vejen og inviteres med ind i læseudviklingens maskinrum, så de gradvist lærer, hvordan de støtter barnet derhjemme. På den måde kan vi nøjes med at mødes hver eller hver anden uge, så de samlede udgifter kan holdes på et fornuftigt niveau.

I forbindelse med den indledende læseudredning gives et bud på hvor mange moduler barnet må skønnes at have brug for. Undervejs ændrer barnets eller forældrenes ambitionsniveau måske, så taler vi om det og finder ud af det.

Børn i tidligere eller nuværende læseforløb har mulighed for deltagelse i ekstra gruppeundervisning, hvor de kan møde andre børn, som også kæmper med læseudfordringer.

Forældrene har mulighed for at være med i netværk med andre forældre.