Hvilke udfordringer kan du møde i lydret læsning?

I Undervisningsministeriet ”Dansk Læseplan 2019” side 15: kan vi læse dette vedrørende kompetencemål i læsning for 1.-2. klasse:

Opmærksomhedspunkt! Eleven kan læse lydrette ord (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på to stavelser (fx pige, komme) ”

Tidligere – da der var flere bindende Fælles Mål – var der grundige beskrivelser af de forskningsmæssige begrundelser for at starte med bogstavernes grundlyde og den lydrette læsning. Sådan er det ikke længere, men ovenstående opmærksomhedspunkt eksisterer stadig. Derfor er det vigtigt at vide forskellen på lydret og ikke-lydret. Et lydret ord er ikke nødvendigvis almindeligt eller kort.

Et lydret ord kan siges med bogstavernes grundlyde (herunder vokalernes tre grundvariationer: navnelyd, kort, lang) uden at miste sin betydning.

Andetsteds på Fonologisk.dk kan du se en liste med lydrette ord. Som det vil fremgå er det ikke muligt at bruge almindelige ord som fx ”jeg”, ”og”, ”ikke”, ”nej”, ”har” i en lydret tekst.

Den mest indlysende udfordring er, at det er virkeligt svært at lave en god historie – selv med brug af illustrationer – som udelukkende består af lydrette ord. Det er dog lykkes, blandt andet for forlagene Alkalær og Alinea at lave en række bøger som er helt lydrette. Du kan se en aktuel liste her på Fonologisk.dk. Hvorvidt bøgerne er ”gode historier” må jo være op til læseren at vurdere. Jeg synes de har deres fordel i at være lidt fjollede og uforudsigelige, – og derfor vanskelige at lære udenad, dermed udgør de et godt redskab til vurderingen af barnets afkodningsfærdigheder. Denne udfordring er således ikke så stor.

Den største udfordring er, at bøger rask væk fejlmærkes med betegnelsen ”lydret” uden at være det. Når du går på biblioteket ser du måske en kasse med bøger som alle er mærkede ”lydret”, og du tænker at det er fint, og kan således ikke forstå at barnet ikke kan læse dem. Det drejer sig fx om Gyldendals serie ”Lydret Dingo”, desuden en lang række bøger fra Turbine, Digtea og Specialpædagogisk Forlag. Sikkert også flere, det er blot de forlag jeg har undersøgt.

Jeg har naturligvis henvendt mig til forlagene og påpeget fejlmærkningen, det kom der ikke noget ud af: ”Jamen man kan jo ikke lave en historie kun med lydrette ord” var et hyppigt svar.

Jeg har henvendt mig til en række biblioteker og påpeget fejlmærkningen, det kom der heller ikke noget ud af : ”Jamen, det er noget dansklæreren har gjort for at gøre det lettere for børnene” var et hyppigt svar.

Jeg har henvendt mig til Ombudsmanden, det kom der heller ikke noget ud af. Begrundelsen var at der ikke pt er ressourcer til at gå ind i noget, som tilsyneladende ikke er et problem for særligt mange.

Den eneste gangbare vej ud af problemet må være, at den voksne som hjælper barnet, selv kan afgøre om en given bog er lydret eller ej. For at kunne afgøre dette, kræver det at den voksne selv er helt skarp på lydene – i så fald er det en smal sag.

Alternativt kan man bruge min liste her på fonologisk.dk som tjekliste. Det er slet ikke nødvendigt at læse hele bogen igennem, du stopper blot når du kommer til det første ikke-lydrette ord.

Er det ikke lidt problematisk hvis det er muligt for store forlag at omdefinere betydningen af ord? Jo, det er problematisk fordi jeg vil antage der ligger økonomiske motiver bag; indtil for få år siden var ordet ”lydret” hyppigt anvendt i Undervisningsministeriets detaljerede beskrivelser af hvad de anså for vigtigt i begynderlæsningen. Der kan selvfølgelig også være tale om en faglig uvidenhed fra forlagenes side, men det bliver det ikke bedre af.

En mulig økonomisk motiveret omdefinering af et ord, kan ikke sidestilles med en mere bred folkelig omdefinering af udtalemåder, ordbetydninger m.m.

I øvrigt er de omtalte fejlmærkede bøger ganske udmærkede til børn som er i gang med selv at udvikle læsning, altså børn som har det grundlæggende fonologiske fundament i orden.

De kan blot være katastrofale for børn i læsevanskeligheder, altså børn som må kæmpe hårdt for hver en ny landvinding på læsefronten, og derfor har brug for at kunne møde udfordringerne i en forholdsvis logisk rækkefølge.

En hyppigt overset udfordring i den lydrette læsning handler om læsestrategier: Det er ikke nok at kunne sige grundlydene, børnene skal også lære basale strategier som

forskel på vokaler og konsonanter

opdeling af lange ord i stavelser

sammenbinding af enkeltlyde til lydrette ord

sammenbinding af enkeltlyde til lydrette konsonantklynger