Hvorfor er den trinvise fremgangsmåde vigtig?

At sikre det ene trin er helt på plads før der fortsættes til det næste, er med til at sikre barnets og lærerens mestringsoplevelse. Dermed styrkes selvtilliden og troen på at det kan lade sig gøre, – på trods af tidligere eventuelle nederlag.

Progressionen i Fonologisk Læsetilgang går netop ud på, at der hele tiden bygges ovenpå barnets eksisterende kunnen.

At blive mødt med opgaver, som ikke kan løses ved egen hjælp er dræbende for motivation i alle sammenhænge, også i ordblindes begynderlæsning.

Systemet Fonologisk Læsetilgang bruger disse trin:

Alle bogstavers navn, form, farve og alfabetiske placering.

Alle konsonanters grundlyde.

Alle vokalers 3 variationer over grundlydene.

Færdighed i at binde to enkeltlyde sammen til lydrette ord med 2 bogstaver.

Færdighed i at binde lydrette ord med 2 bogstaver sammen til lydrette ord med 3 bogstaver.

Færdighed i at binde konsonantklynger med 2 bogstaver sammen til ord med 3 bogstaver.

Forståelse for vokalernes betydning for at dele ord i stavelser.

Læsning og stavning af lydrette ord med 4 bogstaver.

Læsning og stavning af lydrette ord med 5 og flere bogstaver.

Sideløbende hermed arbejdes med børnestavning (stavning efter lyd).

Når barnet således har opbygget et solidt fonologisk fundament, kan hun udvikle brugbare selvforstærkende strategier1 igennem læsning af ”almindelige bøger” som indeholder ord med betingede lyde. – Og det er væsentligt at barnet tilbydes bøger af stigende sværhedsgrad og om varierende emner. Læsningen skal holdes i gang, og barnet skal have mulighed for at udvikle sin personlige smag.

Det fonologiske fundament opbygges ideelt set i 0. klasse, og færdiggøres i starten af 1. klasse.

Hvis forældre eller lærere oplever at et barns læsning ikke rigtig vil komme i gang, vil en test (se forslag til en sådan på fonologisk.dk) hurtigt kunne vise om der er huller i fundamentet.

Med en grundig læsetest vil du som underviser have et sikkert fundament at arbejde ud fra.

1) Frost, J (2002) Selvforstærkende strategier hos begynderlæseren. København: Dansk Psykologisk forlag. (e-pub) ISBN 978-87-7706-871-3

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Vent venligst...