NEUROFEEDBACK

Neurofeedback er en internationalt brugt metode i forhold til en lang række problemstillinger.

I neurofeedbacktræningen sættes elektroder på skalpen til at aflæse hjernebølgerne, disse går igennem et program og vises på en skærm. Herved får hjernen et visuelt feedback på sin præstation. Deraf navnet.

Dette er forsøgt illustreret på billedet til højre.

Herhjemme er neurofeedback ikke så vidt udbredt, og der er ikke i særlig høj grad lavet dansk forskning.

Neurofeedback bør kun udføres af en veluddannet og erfaren terapeut, hvilket vi kan tilgodese.

Udenlandsk forskning peger på gode resultater indenfor mange forskellige problemområder.

1
2
3
4
5
1

Klienten får elektroder på

2

EEG måleudstyr

3

Taktil bamse kan evt. bruges

4

Skærm hvor klient ser en film eller spiller et spil

5

Skærm hvorfra Neurofeedback terapeut følger forløbet

Mange store sportsudøvere bruger neurofeedbacktræning til at optimere deres koncentration, fokusering og motivation, så de kan forbedre deres resultater i skak, golf osv.

Mange mennesker med ADHD, PTSD, angst, misbrug m.m. kan fortælle om forbedret – og blivende – livskvalitet efter et træningsforløb.

Det typiske forløb starter med en udredning ud fra nedenstående spørgeskema, herefter planlægges selve behandlingen i et tæt samarbejde. Hvis der især arbejdes med problemstillinger knyttet til opmærksomhed, koncentration eller stress kan det også være en god idé at lave en QIK-test forud.

Behandlingen består typisk af forløb med 10 sessioner á ca. 1 times varighed, heraf en kort opfølgning på hvad der er sket siden sidst.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på at dette ikke er en ”samtale-terapi”, det er mere at betragte som en træning af hjernen, som sætter den enkelte i stand til at møde og løse problemer på nye og mere hensigtsmæssige måder. Mængden af forløb kommer an på ambitionsniveauet.

Sessionerne indlægges almindeligvis med 1 om ugen, hvilket giver god mulighed for selv at følge med i de ændringer som forekommer. Alternativt kan forløbene lægges ind med op til 2 sessioner om dagen i ned til 5 på hinanden følgende dage, de intensive behandlinger er ikke mere effektive, men hvis den fysiske afstand er meget stor kan det være den eneste mulighed.

1 SØVN
Bruxisme (skære tænder)
Vågner op i løbet af natten
Svingende søvnmønster
Nattesved
Stærke drømme eller mareridt
Benspjæt under søvn
Rastløs søvn
Søvngængeri
Taler i søvne
Svært ved at falde i søvn
Svært ved at vågne
Narcolepsy (søvnig i løbet af dagen)
Nattlige enuresis (sengevædning)
Søvnapnø (Falder pludselig i søvn i kort tid)
Snorker
2 OPMÆRKSOMHED OG LÆRING
Vanskeligheder ved at udføre opgaver
Vanskeligheder ved at træffe beslutninger
Svært ved at organisere egen tid eller plads
Svært ved at huske navne
Vanskeligheder ved skift i opgaver
Svært ved at være med i samtaler
Bliver distraheret
Manglende opmærksomhed
Mangler sund fornuft
Svært læselig håndskrift
Svært ved at lytte
Dårlig koncentration
Svært ved matematik
Svært ved vedvarende opmærksomhed
Lille ordforråd
Læsevanskeligheder
Umotiveret
Svært at følge anvisninger
Svært at skifte opmærksomhed
Svært at tænke klart
Svært ved at tegne
Dårlig korttidshukommelse
Svært ved at forstå verbale udtryk
Svært ved at finde ord
Langsom tænker
3 Sensorisk
Auditiv overfølsomhed, (lydfølsom)
Visuel overfølsomhed
Svag kropsbevidsthed
Sensorisk overfølsomhed (at blive rørt ved)
Taktil overfølsomhed (at røre ved)
Tinnitus
Svimmelhed
Kemisk overfølsomhed
4 FØLELSESMÆSSIGT
Akkumulerer vrede
Angst
Depression
Panikanfald
Svær at trøste
Bliver let flov
Angst for ting eller dyr
Flashbacks af trauma
Irritabilitet (vrede eller frustration)
Manglende glæde
Lav selvværd
Selvmordstanker
Humørsvingninger
Utålmodighed
Paranoia
Manisk
Manglende følelsesmæssig bevidsthed
Manglende social bevidsthed
5 Adfærd
Overdrevet styret af vaner
Tvangstanker
Let til gråd
Taler for meget
Hyperaktivitet
Ufleksibel
Meget impulsiv
Svært ved at forstå humor
Kun lidt social interesse
Manipulerende adfærd
Motoriske eller vokale tics
Neglebidning
Svært ved øjenkontakt
Svært ved social eller følelsesmæssig gensidighed
Raseri
Stammen
Udtydelig udtale
Aggressiv adfærd
Selvskadende adfærd
Tvangsbevægelser / handlinger
Klassens klovn
Oppositionel adfærd
Manglende sans for personlig hygiejne
6 FYSISK
Allergi
Astma
Kronisk forstoppelse
Encoprese (utilsigtet afføring)
Irritabel tarm
Vanskeligheder ved at gå jævnt
Træthed
Hjertebanken
Højt blodtryk
Problemer med Immunforsvaret
Lav muskeltonus
Muskelspænding
Muskelforstrækninger
Muskelsvaghed
Klodsethed
Kvalme
PMS symptomer
Dårlig balance
Svært ved finmotorisk koordinering
Svært ved grovmotorisk koordinering
Reflux (sure opstød)
Stivhed
Hududslæt
Spasticitet
Stressinkontinens (tisser/drypper)
Svag blære
Stærk svedning
Rysten
7 Smerte
Mavesmerter
Kroniske nervesmerter
Kroniske smerter
Fibromyalgi smerter (Smerter overalt)
Kæbesmerter
Ledsmerter
Muskelsmerter
Muskelspændingshovedpine
Migræne
Sinus hovedpine (almindelig hovedpine)
Ischias (bensmerter)
Trigeminusneuralgi (kroniske smerter, men periodisk)
 
8 spiseproblemer
Anoreksi
Bulimi
Manglende appetit
Overspisning
Stor sukkertrang
Diabetis